E-post

Inställningar för e-post

Klientkonfiguration för standard (Linux) Mail

Incoming Mail Server Settings

POP3 – Encrypted With TLSv1
Server name: pop.ilait.se
TCP port number: 110
Encryption: TLS
POP3 – Encrypted With SSLv3
Server name: pop.ilait.se
TCP port number: 995
Encryption: SSL (requires SSLv3)
POP3 – Unencrypted
Server name: pop.ilait.se
TCP port number: 110
Encryption: No
IMAP4 – Encrypted With TLSv1
Server name: pop.ilait.se
TCP port number: 143
Encryption: TLS
IMAP4 – Encrypted With SSLv3
Server name: pop.ilait.se
TCP port number: 993
Encryption: SSL (requires SSLv3)
IMAP4 – Unencrypted
Server name: pop.ilait.se
TCP port number: 143
Encryption: No
_ _ _ _ _
 
Windows Phone 8
Autokonfigurering – Exchange
 1. Öppna Inställningar.
 2. Knacka epost + konton.
 3. Klicka på lägg till ett konto.
 4. Välj Outlook.
  • Ange Exchange-konto e-postadress vid E-postadress.
  • Ange Exchange-konto lösenord i Password.
 5. Klicka på logga in.

Outgoing Mail Server Settings

SMTP – Encrypted with SSLv2 or SSLv3
Server name: smtp.ilait.se
TCP port number: 465
Encryption: SSL (requires SSLv2 or SSLv3)
Server requires authentication: Yes
SMTP – Encrypted with TLSv1
Server name: smtp.ilait.se
TCP port number: 25 or 587
Encryption: TLS (TLSv1)
Server requires authentication: Yes
SMTP – Unencrypted
Server name: smtp.ilait.se
TCP port number: 25 or 587
Encryption: No
Server requires authentication: Yes

OWA – Hosted Exchange 2010

Server name: outlook.ilait.se
_ _ _ _ _
Apple Mail på Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
Autokonfigurering – Exchange
Detta är den rekommenderade konfigurationsmetoden, som använder Exchange tjänsten för automatisk upptäckt och automatiskt hämta alla serverinställningar för att underlätta konfigurationen.
 1. Öppna Apple Mail.
 2. På menyn Mail, klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Plus-ikonen för att lägga till ett nytt konto.
 4. På skärmen Nytt konto,
  • Vid Fullständigt namn, typ användarens fullständiga namn (t.ex. John Smith).
  • På E-postadress skriver du Exchange-kontot e-postadress.
  • Vid Password skriver Exchange kontots lösenord.
  • Klicka på Nästa.
 5. Om det lyckas, klicka på Lägg till.
iOS 5 (eller nyare) iPhone
 1. Öppna Inställningar.
 2. Klicka på Mail, kontakter, kalendrar.
 3. Tryck på Lägg till konto …
 4. Välj Microsoft Exchange.
  • Ange Exchange-konto e-postadress i e-post.
  • Ange Exchange-konto lösenord i Password.
  • Ange en beskrivning fritt val på Beskrivning.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Klicka på Spara.

Instagramlogga  Det senaste på Instagram #HITWD˙SE

❤ 5
❤ 11
❤ 8
❤ 16
❤ 11
❤ 6
❤ 7
❤ 4
❤ 2
❤ 6